Kutatás közben

Előzmények

Szolár Éva: The Bologna process in Romania (In Kozma, T. Rébay, M. and Szolár, É. (eds., 2011): The Bologna Process in East-Central Europe. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.)


Elméleti háttértanulmányok

Erdei Gábor - Kozma Tamás - Teperics Károly - Tőzsér Zoltán: Az élethosszig tartó tanulás mérése. Egy határokon átnyúló térség esete (Bihar-Bihor)  (In Magyar Pedagógia)

Kozma Tamás - Teperics Károly - Tőzsér Zoltán - Kovács Edina:  Lifelong Learning in a Cross-Border Setting: the Case of Hungary and Romania (In HERJ HERD Különszám) 

Teperics Károly: Debrecen határokon átnyúló oktatási vonzáskörzete (megjelenés alatt) 

Teperics Károly - Czimre Klára - Pásztor István: Crossing borders in education: Information flow in the Hungarian-Romanian border region (In  L. Soproni, G. Tsurvakas, K. Czimre (eds.): Communication and European Frontiers.  Eurolimes 12. (Special issue) Volume IX. 2011. pp. 148-162.) 

Szolár Éva: The Politics and Policies of Bologna Reforms in Hungary (In Higher Education Policy) 

Győrbíró András - Ceglédi Tímea: A tehetséggondozásra vonatkozó jogszabályi környezet Magyarország és Románia felsőoktatásában (In "HERD kötet") 

Engler Ágnes - Tőzsér Zoltán - Szilágyi Györgyi: A felsőoktatás tömegesedése, különös tekintettel a nem nappali tagozatos hallgatókra a Bihar-Bihor tanulórégióban, 1990-2010 (In HERJ 2. évf. (2012) 1. szám) 

Bocsi Veronika:  Conceptualizing and operationalizing possibilities of values in connection with a Romanian-Hungarian comparative study (Hungarian version: Bocsi Veronika - Szabó Anita: Adalékok egy komparatív értékkutatás margójára) (In HERJ HERD Különszám) 

Bocsi Veronika: The examination of gender problems from the pont of view of values - with special regard to the issues of education and mobility (megjelenés alatt) 

Pusztai Gabriella: Forming the theory of institutional social capital (megjelenés alatt) 

Pusztai, Gabriella - Baltatescu, Sergiu - Kovács, Klára - Barta, Szilvia: Social capital and student well-being in higher education - A theoretical framework (In. HERJ HERD Különszám) 

Ceglédi Tímea - Fónai Mihály - Győrbíró András: Tehetséggondozás és társadalmi kohézió Tehetséggondozó intézmények a Debreceni Egyetemen és a Partiumi Keresztény Egyetemen (In HERJ 2. évf. (2012) 2. szám) 

Adrian Hatos - Andrea Suta: Student persistence in higher education. A literature review  (In HERJ HERD Különszám) 

Adrian Hatos: Access to Higher Education (megjelenés alatt) 

Márkus Edina - Herczegh Judit: Társadalmi esélyegyenlőtlenségek és karrier (In. HERJ 2. évf. (2012) 

Belényi Emese - Flóra Gábor - Szolár Éva: Minority higher education in Romania: A contextual analysis  (In HERJ HERD Különszám) 

Bujdosó, Gyöngyi - Engler, Ágnes - Fényes, Hajnalka - Tornyi, Zsuzsa Zsófia: Gender Differences in Higher Education in the “Partium” Region  (In HERJ HERD Különszám) 

Fényes Hajnalka - Pusztai Gabriella: Volunteering among Higher Education Students. Focusing on the Micro-level Factors (In Journal of Social Research and Policy, Vol. 3, Issue 1, July 2012, 73-95. pp.) 

Florica Chipea – Zsolt Bottyán: Problems of integration of disadvantaged students in higher education (Romanian version: Florica Chipea – Zsolt Bottyán: Probleme de integrare  a studenţilor defavorizaţi în învățământul superior)  (In HERJ HERD Különszám) 

Pető Ildikó: Törvényi háttér a fogyatékkal élők helyzetéről a felsőoktatásban (In HERJ) 

V. Gönczi Ibolya – Gortka-Rákó Erzsébet: Hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban nevelkedett fiatalok a felsőoktatásban (In HERJ) 

Sorana Săveanu: Educație și societate. Abordări teoretice ale rolului participării la procesul educațional (megjelenés alatt) 

Sorana Săveanu: Education and Society. Theoretical Approaches of the Role of Educational Attainment (megjelenés alatt) 

Floare  Ştefănescu   & Sorana  Săveanu: The employers' Perceptions and the Bologna Process - Expectations and Results (megjelenés alatt) 

Florica Ştefănescu: Social and Economic Change – Opportunity Windows for the Young Generation (In HERJ HERD Különszám) 

Csoba Judit: The shift of the work paradigm (megjelenés alatt)

 

Workshop prezentációk (2011. szeptember 27., Debrecen)

A1 Kozma Tamás - Teperics Károly

A2 Engler Ágnes - Szilágyi Györgyi - Tőzsér Zoltán

A2 Erdei Gábor

A2 Chrappán Magdolna

A3 Pusztai Gabriella

A3 Fónai Mihály - Ceglédi Tímea 

A3 Bocsi Veronika - Szabó Anita  

B1 Adrian Hatos

B1 Györgyi Zoltán

B2 Fényes Hajnalka 

B3 Csoba Judit

 

Munkaközi konferencia: Current waves of regional higher education research – Preliminary analysis (2012. május 11., Debrecen) 

A1 Kozma T. - Flóra G. - Teperics K. - Szolár É. - Győrbíró A.

A2 Szilágyi Gy. - Chrappán M. - Erdei G. - Gombik J. - Engler Á.

A3 Pusztai G. - S. Baltatescu - Fónai M. - Bocsi V. - Ceglédi T. - Osváth C.

B1 A. Hatos - Györgyi Z. - Suta I. - Pásztor R.

B2 Fényes H. - F. Chipea - Belényi E. - Bottyán Zs.

B3 F. Stefanescu - Csoba J. - S. Saveanu - Szűcs E.

 

Poszterbemutatók "A tanárok tanárának lenni" című konferencián (2012. szeptember 26., Debrecen)

Kovács Edina: A partiumi pedagógushallgatók karriertervei

Ceglédi Tímea: „A felsőoktatás szerepe a társadalmi kohézió erősítésében”

című kutatás hatása a társadalmi kohézióra – A határmenti kutatói együttműködések „rejtett tantervének” megvalósulása?

 

Prezentációk "European Sociology: New Challenges and Opportunities" című konferencia HERD szekciójában (2012. szeptember 27-29., Nagyvárad) 

Teperics, Károly & Czimre, Klára: Study-driven Migration in the Hajdú-Bihar--Bihor Euroregion 

Györgyi, Zoltán: Study path and their social background

Sorana Săveanu & Florica Ștefănescu: Academics perception about university curricula in Bologna system

Adrian Hatos: Enrollment in and Subject Field Choice in Higher Education: the Effectively Maintained Inequality Model at Work in the Hungarian-Romanian Cross-border Region

Győrbíró, András & Ceglédi, Tímea: Legal and Institutional Background of Talent Development Initiatives in Romania and Hungary

 

Workshop prezentációk (16.11.2012. - Oradea):

A1

A2

A3

B1

B2

B3

Summary

 

Szimpózium a Magyar Szociológiai Társaság Progresszió – Regresszió című konferenciáján (09.11.2012. - Budapest):

Szimpózium:

Higher Education for Social Cohesion in a Cross--border Area  --  Gellner Room  (11. 09.) (Chair: Pusztai Gabriella, Adrian Hatos)

Prezentációk:

BERNÁTH Krisztina (PKE): Motivation for learning and teaching-learning environment in the higher education institutions of the border area 

Adrian HATOS (University of Oradea) - Andreea POP - Adrian POP: Student engagement in higher education: a comparison of students from Hungary and Romania  

DÁVID Beáta (SE Mentálhigiéné Intézet) - VAJDA Kinga (Vakok Állami Intézete): The importance of higher education reflected in young Roma college students

FÓNAI Mihály (DE ÁJK) CEGLÉDI Tímea (DE CHERD-Hungary): Compensatory impact of Talent Care in Higher Education

FÉNYES Hajnalka (DE) - BOCSI Veronika (DE GYFK): Values and Volunteering, the Motivation-basis of Higher education Students 

GYÖRGYI Zoltán (DE) - ENGLER Ágnes (DE): Further study plans of Higher Education Students

 

Szimpózium a XII. Országos Neveléstudományi Konferencián (08.11.2012. - Budapest)

Szimpózium:

A hallgatók kapcsolati integrációjának hatása az eredményesség különböző dimenzióira. Elnök: Pusztai Gabriella

Előadások a szimpóziumban:

 

Sportoló közösségekhez tartozás mint társadalmi védőfaktor (Kovács Klára)

Etnikai és nemzeti diverzitás mint felsőoktatáspedagógiai kihívás (Dusa Ágnes, Kardos Katalin)

Formális közösségek értékalapú vizsgálata egy hallgatói mintában (Bocsi Veronika)

A szakkollégium mint mobilitási terep − Szelektivitás és hozzáadott érték korunk szakkollégiumaiban (Ceglédi Tímea, Gerő Márton, Demeter Endre)

Vallásos közösségi beágyazottság és felsőoktatási eredményesség (Pusztai Gabriella)

Egyéb előadások a konferencián:

Nemi szerepkonfliktusok az informatikus könyvtáros hallgatók körében (Bujdosó Gyöngyi, Fényes Hajnalka)

A férfi tanárok jellemzői a pedagóguspálya feminizációjának tükrében (Kovács Edina)

 


Egyéb prezentációk

Dusa Ágnes Réka: Didaktikai kérdések a felsőoktatásban - a külföldi hallgatók esete

Előadás a kutatásról a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (Hungarian Educational Research Association: HERA) gyűlésén (Budapest, 2011.11.25.)

Megjelenés a CHERD-Hungary kutatóközpont "Felsőoktatás és tanárképzés - Határmenti összehasonlítások" című szimpóziumában (Pécs, 2012.05.22.)

Megjelenés a CHERD-Hungary kutatóközpont szakmai tevékenységeinek bemutatásában (Pécs, 2012.05.22.)

Zoltán TŐZSÉR, Tamás KOZMA, Károly TEPERICS, Edina KOVÁCS: Lifelong Learning in a Cross-Border Setting: the Case of Hungary and Romania. (Space, Place and Social Justice in Education. One day international seminar. Education and Social Research Institute Didsbury Campus. Manchester Metropolitan University, UK. 13th July 2012)