Despre cercetare

DESCRIEREA PE SCURT A PROIECTULUI 

La sfârşitul primului deceniu al mileniului XXI. atenţia organizaţiilor partenere a fost direcţionat asupra efectelor Procesului Bologna, iar dintre toate acestea în special asupra problematicii expanziunii educaţionale şi efectele regionale ale reformei. În anul 2007 am condus o cercetare despre transformarea structurii învăţământului superior cu membri comunităţii academice şi a elitelor intelectuale, unde am analizat opiniile acestora. Cea mai importantă concluzie a acestui proiect este că persoanele care au formulat declaraţiile - cu toate că reformele sunt în plină desfăşurare – vorbesc despre o criză care a apărut în urma reformelor. În legătură cu schimbarea paradigmei în educaţie au existat dezacorduri considerabile de existenţa crizei şi de volumul acestuia, oportunitatea reformei şi dimensiunile acestuia, rolul statului în educaţie şi cauzele care determină reformele.

Deşi în opinia multora în urma reformei se vor reduce efectele degradării calităţii cauzate de massificarea învăţământului superior, oportunităţile studenţilor şi previzibilitatea pieţei forţei de muncă şi a practicilor testate de-a lungul anilor au fost pierdute. În timp ce noile cursuri de instruire au păstrat conţinuturi din vechiului sistem, tranformarea educaţiei tradiţionale a fost doar parţială şi nu a fost legată de căutarea răspunsurilor pentru provocările noii pieţe a forţei de muncă.

 

Echipa proiectului realizează cercetări legate de temele actuale ale dezvoltării învăţământului pentru adulţi, care stau la baza deciziilor la nivel  instituţional şi regional. Scopul proiectul este de a acorda asistenţă profesională instituţiilor care joacă un rol în dezvoltarea şi funcţionarea învăţământului superior. Echipele de lucru comunică în permanenţă cu organizaţiile guvernamentale şi civile din domeniul lor de cercetare, astfel încât cercetările efectuate cu exigenţă profesională să contribuie cât mai eficient la dezvoltarea politicilor educaţionale regionale. Deoarece realizăm cercetările în prima fază a introducerii procesului de tip Bologna, utilitatea practică a rezultatelor şi experienţelor poate contribui la rafinarea, exactitatea şi dacă este necesar, transformarea sistemului de formare multiciclic. Scopul învăţământului transfrontalier este valorificarea posibilelor exemple bune de către specialiştii şi participanţii politicilor educaţionale ale ambelor ţări.

 

Proiectul contribuie inclusiv la realizarea obiectivelor propuse în Tratatul de la Lisabona. Proiectul atinge acest scop prin analiza schimbărilor survenite în învăţământul superior, deoarece în vizorul cercetării se află şi chestiuni cum ar fi calitatea învăţământului, integrarea studenţilor defavorizaţi sau compararea programei de învăţământ superior cu necesităţile pieţei muncii din regiune, scrutarea acestor factori facilitând eficient competitivitatea. Prin colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior, ne-am propus implicarea mai intensă a instituţiilor în procesul modernizării economice şi sociale, în vederea creşterii competitivităţii şi soluţionării problemelor de pe piaţa muncii. Proiectul nostru reprezintă o contribuţie la programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, al cărui scop general este dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere şi schimburi reciproce, colaborare şi mobilitate dintre sistemele educaţionale şi de formare în cadrul comunităţii.

 

Echipele de cercetare realizează analize comparative cu scopul de a studia efectele politicilor educaţionale. Studiile oferă o imagine sintetică a instituţiilor de învăţământ superior şi a studenţilor din regiunile frontaliere, deoarece scrutează provocările structurale sociale ale resurselor umane înalt calificate, inegalităţile speciale şi soluţionarea posibilă a acestora, cerinţele pieţei muncii, capitalul social şi impactul educaţiei alternative asupra dezvoltării regionale. Rezultatele vor fi comunicate grupurilor ţintă, iar recomandările le vom transmite organelor profesionale cu putere de decizie, care le pot utiliza în fundamentarea politicilor de învăţământ superior la nivel local, regional şi naţional. Astfel, contribuim la eficientizarea cursurilor de formare, adică la formarea unei instruiri adaptate cerinţelor pieţei munii, la aplicarea principiilor tratatului de la Lisabona, la validarea necesităţilor regiunilor subdezvoltate şi la prevenirea fracţionării societăţii.