Termene

Detalierea activităţilor Perioada 0. Perioada 1.
01/jun/2011 -
30/sept/2011
Perioada 2.
01/oct/2011 -
31/jan/2012
Perioada 3.
01/febr/2012 -
31/mai/2012
Perioada 4.
01/jun/2012 -
30/sept/2012
Perioada 5.
01/oct/2012 -
30/nov/2012
0. Planificarea muncii ştiinţifice
1. Elaborarea suportului teoretic al cercetării
2. Pregătirea cercetării empirice
3. Colectarea de date
4. Analiză, dezbateri
5. Diseminare

 

Termenele şi sarcinile grupelor:

20.06.2011. - propuneri, planificarea cercetării (En)

30.09.2011. - 3 studii teoretice, de fundamentare (En, Hu)

31.01.2012. - 3 studii parţiale (En)

01.10.2012 - 3 studii (Hu, Ro)

15.10.2012. - 3 studii (En)

 

I. Volume de studii (engleză) 

II. Volume de studii   (maghiară-engleză) 

I. Volum de conferinţă (engleză) 

II. Volum de conferinţă (română-engleză) 

Pt. toţi (studiile grupurilor) 

În engleză

3 

1 sau 2 

3 

0 

7-8  

În română 

0 

0 

0 

1sau 2  

1-2 

În maghiară 

0 

1 sau 2 

0 

1 sau 2 

2-4 

Pentru toate grupele 

3 (studii preliminare/de fundamentare) 

Termen: 31.01.2012. 

3 (studii preliminare/de fundamentare)

Termen: 30.09.2011.

3

Termen:

15.10.2012.

3

Termen:

01.10.2012.

12